Cinsel Taciz Suçu, Şartları ve Cezası Nedir? TCK madde 105 2024 ANTALYA

Bu nedenle cinsel taciz suçundan verilen mahkumiyet kararlarının hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlarına çevrilmesine itiraz edilebilir. Bu itirazların sonucunda verilen ret kararına karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmelidir. Yargılamanın yenilenmesi olağanüstü bir kanun yoludur ve kesinleşmiş kararlara karşı başvurulabilir. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kesinleşmemiş bir mahkeme kararıdır ve hüküm 5 yıl askıda kalır. Ancak yeni getirilen yasaya göre 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan hükümle, bu tarihten sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecektir. Türk Ceza Kanunu cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamına giren cinsel taciz suçu 105.

 • Olay tarihinde 15 yaşını doldurmamış mağdurun rızası hukuken geçerli sayılmazken, 15 yaşını tamamlayan mağdurun rızası yasal olarak geçerlidir.
 • Mahkeme yine belirlenemiyorsa ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.
 • Kendisini suçlayanlarla ve avukatlarıyla alay ederken sık sık küfür içeren sinir patlamaları yaşadı ve birçok kez yaptırımlardan ve mahkeme salonundan uzaklaştırılmasından dolayı kendisine yaklaşık 10 bin dolar ceza kesildi.
 • Bu nedenle cinsel taciz suçundan verilen mahkumiyet kararlarının hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlarına çevrilmesine itiraz edilebilir.
 • Uyuşmazlık konusunda isabetli bir hukuki çözüme ulaşılabilmesi için, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu üzerinde de durulmalıdır.
 • Lauran ReevesBu defa aynı zamanda ‘tecavüz odası’na göndermeler ve kadının kendisine bunun için ‘malzeme alması’ gerektiğini söylediği iddiası da yer alıyordu.

Hazırlanan “Suç Atlası”na göre, Türk Ceza Kanunu uyarınca açılan davalarda kasten ve taksirle yaralamayı da içeren “vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar” 62 ilde ilk sıraya yerleşti. Bölge bazlı araştırmada Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde “vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar”ın açılan davalarda ilk sırayı aldığı görüldü. Mesajla tacizin cezası, oluşabilecek ruhsal veya fiziksel zararın derecesi ve mağdurun kişisel durumu gözetilerek belirlenir.

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçunda Uzlaştırma

Cinsel taciz suçunun bazı nitelikli halleri vardır ki, burada şikayete bağlılık ilkesi geçerli olmayabilir. Cinsel taciz suçu, bir kişinin başka bir bireyi cinsel amaçlarla istenmeyen şekilde rahatsız etmesi veya ona yönelik uygunsuz davranışlarda bulunması eylemidir. Bu suç, kişisel dokunulmazlığa yapılan bir saldırı olarak kabul edilir ve mağdurun özgürlüğüne, cinsel dokunulmazlığına ve kişisel güvenliğine zarar verebilir. Yani, mağdurun şikayetçi olmadığı durumlarda, savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılamaz ve mahkemece de soruşturma yürütülemez.

 • Buna göre; kişinin davranışının cinsel amaçlı olarak yapılması gerekir.
 • Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanununa göre ciddi bir suçtur ve şikâyete tabi olduğu için mağdurun şikâyeti bu suç türünün soruşturulmasının başlangıcıdır.
 • Eğer bu özellikler yoksa cinsel taciz yerine hakaret, tehdit veya kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi diğer suçlar söz konusu olabilir.
 • Kaliforniya Sivil Haklar Departmanı, Snapchat Inc. ile yapılan anlaşmanın, 2014 ile 2024 yılları arasında Kaliforniya’da şirket için çalışan kadınları kapsadığını duyurdu.
 • Fikri içtima, bir kişinin aynı eylemiyle birden fazla suçun mağduru olması ve bu suçların birleşerek kişiye aynı anda işlenmiş olması durumunu ifade eder.

https://www.roscasaresbasket.com/ taciz suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz. Bir kimse oğlunu komşunun kızına cinsel içerikli sözler söylemek için azmettirebilir veya cinsel içerikli ibareler içeren mektubu mağdura götüren kimse, asli faile mağdurun telefon numarasını veren kişi de suça yardım etmiş olur. Bir sokakta, mağdurun vücut bütünlüğüne dokunulmaksızın, pantolonunun fermuarını açarak cinsel organını gösteren bir kişinin eylemi, cinsel taciz ve alenen hayasızca harekette bulunma suçlarını birlikte oluşturur.

Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için faaliyetin cinsel bir amaç taşıması ve belirli bir veya birçok kişiye yönelik olması gereklidir. Eğer bu özellikler yoksa cinsel taciz yerine hakaret, tehdit veya kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi diğer suçlar söz konusu olabilir. Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. İnternet ve sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. İnternet veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçunun olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Fail hakkında, fail ve fiilin öğrenilmesinden itibaren 8 yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde suç dava zamanaşımına uğrar.

Ancak, hesabın kime ait olduğu bazı verilerle ortaya konulabiliyorsa ilgilinin cezai sorumluluğu doğmaktadır. Ceza hukukunda uzlaştırma, ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir (CMK md. 253/1). Cinsel tacizin genellikle sadece iki kişi arasında gerçekleşmesi, görgü tanığının olmayışı, kamera ve video kaydı vb.

Cinsel Taciz Suçu TCK madde 105

Suçun ciddiyeti ve mağdurun maruz kaldığı travma göz önünde bulundurulduğunda, tanık beyanlarına gereken özenin gösterilmesi ve adaletin sağlanabilmesi için her türlü detayın titizlikle incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu eylemler TCK madde 225 kapsamında “hayasızca hareket” ve TCK madde 226’da yer alan “müstehcenlik” suçları ile benzerlik gösterebilir. Ancak temel fark, cinsel tacizin hedef alınan belirli bir kişiye yönelik olması ve mağdura karşı kişisel bir saldırı niteliği taşımasıdır. Şeklindeki davranışlar cinsel taciz suçunu oluşturabilmektedir ve bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Rıza açıklama ehliyetine sahip bulunan bir kişinin, cinsel taciz eylemlerine 26.

Türk Ceza Kanunu’nda hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik cinsel taciz suçları ayrı maddeler altında değerlendirilir. Yargıtay kararları çerçevesinde cinsel taciz suçuna dair bazı eylemler şunlardır. Birine yemek teklifi yapmak ya da telefon numarası vermeye çalışmak gibi davranışlar. Yolda yürürken ıslık çalıp, el işareti yapmak ya da takip etmek.

 • David, 2021’de The Daily Beast’e kendisini suçlayanlar hakkında “Nakit kaynaklarımı tamamen tükettiler” ithamında bulundu ve “Neyse ki, bana çok destek olan harika bir annem var; Tanrı ondan razı olsun” dedi.
 • Mağdur rızayı verirken ehil olmalıdır yani akıl hastalığı ya da yaş küçüklüğü durumlarında geçerli bir rızadan bahsedemeyiz.
 • Örneğin kişi, belli bir zaman aralığında aynı kişiye yönelik cinsel taciz eylemlerini tekrarlıyorsa, bu durumda zincirleme suç hükümleri devreye sokulur.
 • Maddesinin hükümleri doğrultusunda, bazı suçların soruşturma ve kovuşturulması yalnızca mağdurun şikayeti üzerine başlatılabilir.
 • Türk Ceza Kanunu, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar arasında elle tacizi de ele almakta ve bu suçun cezasını belirlemektedir.

Bu kayıtlar, kimin ne zaman ve ne sıklıkta arandığını veya çağrı yaptığını gösteren verilerdir ve olayın oluş biçimine dair bilgiler verebilir. Ceza hukukuna göre “mesajla cinsel taciz” eylemi, cezalandırılabilir bir davranıştır. Eğer bir birey, başka bir kişiye mesaj aracılığıyla cinsel içerikli tacizde bulunuyor ve rahatsız edici mesajlar gönderiyorsa, bu hareket suç olarak kabul edilip yargı önüne taşınabilir. Bu cezalar, suçun ciddiyeti, kamu düzeninin korunması ve mağdurun haklarının teminat altına alınması amacıyla belirlenmiştir.

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Kişide olayla ilgili anıların zihne gelmesi, travmatik anıyı canlandıran uyaranlardan kaçma, gelecekle ilgili plan yapamama, önceden zevk veren etkinliklerden kaçınma ve olumlu duygular yaşayamama gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Tacize maruz bırakılan kişi büyük bir spektrum içinde bir sürü farklı tepki verebilir ve bu farklı tepkileri sağlayan kişinin olayı deneyimleme, yorumlama biçimidir. Ceza Hukuku davanızın bulunduğu şehir dışında faaliyet gösteren başka bir avukatla çalışılması mümkündür. Fakat özellikle seçilecek avukatın Ceza Hukuku Avukatı olması önemlidir. Davanızın bulunduğu il dışından seçeceğiniz Ceza Hukuku Avukatının; ulaşım ve konaklama masrafları olacağından ötürü davanın görüleceği şehirden bir avukat ile çalışılması dava ve hukuku süreçlerin genelinde masraf, zaman ve ulaşılabilirlik açısından avantajınıza olmaktadır. Bu yüzden Eskişehir Ceza Hukuku davalarında, Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı olarak sizlere yardımcı olmak için hazırız.

 • Cinsel taciz, hukuk sistemimizde ciddi bir suç olarak kabul edilmekte ve mağdurların yaşadığı travma ve toplumdan tecrit edilme gibi olumsuz sonuçlar göz önünde bulundurularak cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.
 • Bu nedenle ciddi bir suç kapsamında değerlendirilir ve kanunlarla caydırıcı cezai yaptırımlara tabi tutulur.
 • Cinsel taciz suçunun temelinde, kişinin rıza göstermediği, istemediği ve cinsel yönelimini ya da tercihlerini ihlal eden eylemler yatmaktadır.
 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması , sanığın 5 yıl gözlenmesi ve sanık hakkında verilen hükmün bu süre boyunca hiçbir sonuç doğurmaması, sanığın bu sürede yeni bir suç işlememesi halinde hakkındaki davanın düşmesi olarak açıklanabilir.
 • Sonuç olarak, mağdurun yaşadığı travmatik deneyimleri ispat etmekte gizli kayıtlar önemli bir rol oynayabilir.

Bu durumda hâkim, fail hakkında doğrudan tutuklama kararı verebilir. Cinsel taciz suçunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak, özellikle çocukların korunmasına yönelik olarak daha ağır yaptırımlar uygulanabilir. Her suçun ve durumun farklı ele alınması gerekmekte olup, tutuklama kararları da suçun türüne, şüphelinin davranışlarına ve delillerin durumuna bağlı olarak titizlikle verilir. Maddesi gereğince, şüphelinin telefonunun incelenmesi ve elde edilen bilgilerin kayıt altına alınabilmesi için hakimden alınmış bir karar ya da Cumhuriyet savcısının yazılı emri ve belirlenen süreler içinde hakim onayı zorunludur.

Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir. Bu ilke uyarınca, suçtan sonra yürürlüğe giren ve fail lehine hükümler içeren kanun, hükümde ve infaz aşamasında dikkate alınmalıdır. Sanık hakkında mağdureye yönelik tehdit eylemleri sebebiyle zamanaşımı süresi içinde kamu davası açılması mümkün görülmüştür.

Cinsel Taciz Suçu Cezasının Ertelenmesi veya Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Bu düzenlemelerle, cinsel taciz suçları daha etkin bir şekilde cezalandırılmakta ve mağdurların korunması güçlendirilmektedir. Kanunun belirttiği düzenlemeye göre, cinsel taciz suçu neticesinde mağdur, çalıştığı işi terk etmek, eğitim gördüğü okuldan ya da ailesinden ayrı olmak durumunda kalırsa, cinsel taciz eylemini gerçekleştiren kişi üzerinde verilecek ceza ağırlaşacaktır. Bu ağırlaştırılmış koşullar altında faile verilecek olan ceza bir yıldan az olamayacaktır. Zira bu suç için esas olan mağdurun rızası dışında rahatsız edilmesidir.

 • Taciz davalarından beraat eden Spacey, milyonlarca dolar borcu olduğunu ve evine haciz geldiğini canlı yayında anlattı.
 • Türk Ceza Kanunu’nda cinsel taciz suçu için öngörülen cezalar, mağdurun yaşadığı zorlukların ve suçun niteliğinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.
 • Herhangi bir cinsel taciz olayında mağdur, olayı adli makamlara bildirmekle yükümlüdür ve kanun önünde haklarını arama imkanına sahiptir.
 • Örneğin, bir kimsenin sosyal medya üzerinden bir başka kimseye öpücük göndermesi cinsel taciz suçunu oluşturur.
 • Cinsel taciz suçuna karşı her türlü iştirak mümkün olmaktadır.

Büyüklere yönelik cinsel taciz suçu bakımından üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası öngörülmekte iken çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Türk Ceza Kanununa göre, bir kişiye sosyal medyadan cinsel içerikli mesaj atmanın cezası ağırdır. Sosyal medyadan taciz, mağdurun özel hayatına müdahale ve onu rahatsız etme şeklinde gerçekleşebilir. Türkiye’deki mevcut yasalara göre, bu tür bir suçun net cezası ise şu şekildedir. Tacizin suç sayılması durumunda, failin alacağı hapis cezası 1 yıldan 2 yıla kadar olarak belirlenmiştir.

Suçun Mağduru

İnternet ve mobil iletişim teknolojilerinin yaygınlığı, bu tür suçların da daha görünür hale gelmesine neden olmuştur. Bu tür eylemler, gelişen teknoloji ve artan sosyal medya kullanımıyla birlikte sanal ortamda da yaygın bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Cinsel taciz suçu, sadece fiziksel ortamlarda değil, sosyal medya platformları, forum siteleri ve benzeri çevrimiçi mecralarda da işlenebilir. Suçun meydana gelebilmesi için faaliyetin, mağdurun rızası dışında gerçekleşmiş olması ve cinsel bir amaç taşıması gerekmektedir. Cinsel taciz suçu, toplumdaki bireylerin cinsel dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi olarak kabul edilir ve ciddi cezai yaptırımları bulunmaktadır.

Cinsel taciz suçunun taksirle işlenebileceği kanunda düzenlenmediği için yalnızca kastla işlenebilir. Özel kast aranmakta olup, öğretide bazı yazarlar genel kastın da yeterli olduğunu düşünmektedir. Ancak örneğin topluma açık bir alanda, failin mağdura uzun uzun bakması cinsel taciz suçuna vücut vermeyecektir. Cinsel taciz suçu, cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesidir. Halk arasında “laf atma”, “arkadan cinsel sözler söyleme”, “sözlü taciz” olarak bilinir.

Eğer mağdur, cinsel tacize uğradığı anı başkalarının duyamadığı bir ortamda ses veya görüntü kaydı alırsa, bu tür kayıtlar yasal olarak kabul edilebilir deliller arasında sayılabilir. Gizli kayıt yapmanın yasal olup olmadığı, genellikle olayın özel koşullarına ve mevcut yasal düzenlemelere bağlıdır. Bedensel temasın olmaması, cinsel taciz suçunu cinsel saldırı suçundan ayıran temel unsurdur. Eğer bir fiziksel temas mevcut ise ve bu ani, geçici bir bedensel hareketle oluşmuş, böyle bir durum cinsel taciz yerine cinsel saldırı suçu kapsamına girer.

Uyuşmazlık konusunda isabetli bir hukuki çözüme ulaşılabilmesi için, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu üzerinde de durulmalıdır. Şüphesiz cinsel taciz suçunu oluşturabilecek ifadeler burada belirtilenlerle sınırlı olmayıp, mağdurun şikayeti üzerine hukuki işlem başlatılabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Cinsel taciz suçu, bireylerin cinsel özgürlükleri ve dokunulmazlıkları ihlal edilerek mağdurun onurunu, kişilik haklarını ve bedensel dokunulmazlığını zedeleyici nitelikte eylemleri kapsar. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen cezai yaptırımları ile korunan bir suç türüdür. Cinsel taciz suçu, failin cinsel arzularını bir başkasına dayattığı hallerde söz konusu olur ve cezai sonuçları iki farklı şekilde ele alınır. Cinsel taciz suçu, mağdurların psikolojik, sosyal ve fiziksel bütünlüğünü ciddi şekilde etkileyebilir.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *